Welkom

’t Vrijgeweid organiseert als Kleine Volkshogeschool cursussen, workshops en activiteiten. Het is een plaats waar voeding te vinden is voor de geest en waar er mogelijkheid is om zich te verdiepen en te ontplooien onder het motto:
“Voor wie wil weten, worden en zijn.”

We huisvesten ook  De PASSAGEbegeleidingsteam voor Autisme Spectrum  Stoornissen.

Hun specifieke doelgroep:
• Normaalbegaafde en hoger begaafde kinderen en adolescenten met ASS, waarvan het welbevinden in gevaar komt.
• Kinderen bij wie ouders of leerkrachten twijfelen naar aanleiding van diffuse gedragskenmerken, in functie van vroeg-diagnose.

We nodigen je uit om de wereld van ’t Vrijgeweid te ontdekken op deze website en op onze Facebook-pagina. 

Tot binnenkort in ‘t Vrijgeweid!

Bekijk hier onze laatste activiteiten.