Aanvankelijk lezen en schrijven

∼ Donderdag 26 september 2019: “Aanvankelijk lezen en schrijven: hoezo een probleem?”

Scholen moeten ontwikkelingsgericht werken. Dit wordt hen opgelegd door de overheid en door de eigen onderwijskoepels.
Wanneer we echter bij een kind de ontwikkelingsprocessen van naderbij bekijken, komen we als vanzelf uit bij een andere logica. De gebruikte methodes zijn dus vaak een deel van het probleem. Wanneer scholen zich daaraan zouden willen aanpassen, zouden meerdere problemen zich vanzelf oplossen.
Lezen en schrijven zijn namelijk geen technieken die los staan van de algemene ontwikkeling.

  • Waar situeert zich het probleem?
  • Ontwikkelingsgericht leren lezen en schrijven: hoe doe je dat?

Vanuit een dieper inzicht in dit leerproces stellen wij een kosteloze en eenvoudige maar doeltreffende pedagogische to-taal-aanpak voor, die werkt voor moeilijke lezertjes, kinderen met ASS,… en dus eigenlijk voor alle kinderen.
Deze aanpak werd in de praktijk uitgeprobeerd in het buitengewoon onderwijs T9 en met succes !!!

Foto’s van deze sessie