De groeipijnen van kinderen met autisme.

∼ Donderdag 10 – 17 – 24 oktober 2019: “De groeipijnen van kinderen met autisme.”

Bij hoog- en normaalbegaafde jongeren met ASS, komt het welbevinden soms zodanig in de verdrukking, dat we zelfs over psychisch lijden moeten spreken.
Vaak kan die groep op weinig begrip rekenen van de school en de omgeving.
Hoe kunnen zij hun weg en plaats vinden in een wereld die de hunne niet lijkt?
En hoe kunnen wij hen daarin tegemoetkomen?
Over inzicht, aanpak, begeleiding, structuren, …

Wat?
3 sessies met achtergrond en praktische tips over ASS voor ouders, grootouders, leerkrachten, opvoeders, directies, …

Spreker?
Robrecht Boone, werkte als leerkracht, intern begeleider en coördinator van een auti-afdeling. Momenteel ondersteunt hij scholen bij hun uitbouw van hun auti-aanpak en gedragsproblemen.