Van organisatie naar levend organisme

∼ 28 februari – 6,13,18 maart – 24,25,26 april 2020: “Van organisatie naar levend organisme”

Wanneer je gaat pionieren binnen één of andere gemeenschapsvorm met als doel het realiseren van een groter project, lijkt de weg altijd bezaaid met valkuilen.
Er spelen absolute wetmatigheden die je beter vooraf kent, dat wil zeggen: ze zijn niet te forceren!
Door welke fasen moet jij je organisatie leiden om tot een levend organisme te komen, dat groeikansen biedt die verder reiken dan enkel economisch succes?

Interne vorming voor de Ronde Tafel – leden van het overlegorgaan – in voorbereiding van de nieuwe initiatieven van volgend werkjaar