Advies en begeleiding

DE PASSAGE’
Begeleidingsteam voor Autisme Spectrum Stoornissen

Wij bieden een eerste hulp bij vragen rond autisme, wanneer andere diensten op zich laten wachten…

Je kan bij ons terecht voor:

  • Een dieper inzicht in wat ASS is en doet met kinderen van 7-14 jaar
  • Ondersteuning bij schoolwerk
  • Hulp bij het zoeken naar oplossingen wanneer het kind moeilijk functioneert
  • Hulp bij het organiseren van vrije tijd, dagindeling, ….

We geven persoonlijk advies en begeleiding om je kind en je gezin te ondersteunen waar nodig.

Maak vrijblijvend telefonisch een afspraak voor een verkennend gesprek.
We luisteren graag naar uw verhaal.

  1. We maken een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.
  2. We plannen een observatie en huisbezoek.
  3. We geven de ouders meer duiding omtrent de problematiek van het kind/de jongere.
  4. In overleg met de ouders wordt een voorstel van aanpak en begeleiding opgesteld.
    Dit kan bestaan uit: Ondersteuning van het schoolwerk – gedragsbegeleiding – organisatie van de vrije tijd – organisatie van orde en structuur – blijvende duiding van de gedragsevolutie, …