De pASSage


Welkom bij ‘DE PASSAGE’

Begeleidingsteam voor Autisme Spectrum Stoornissen

Wij bieden een eerste hulp bij vragen rond autisme, wanneer andere diensten op zich laten wachten…

Je kan bij ons terecht voor:

  • Een dieper inzicht in wat ASS is en doet met kinderen van 7-14 jaar
  • Ondersteuning bij schoolwerk
  • Hulp bij het zoeken naar oplossingen wanneer het kind moeilijk functioneert
  • Hulp bij het organiseren van vrije tijd, dagindeling, ….

We geven persoonlijk advies en begeleiding om je kind en je gezin te ondersteunen waar nodig.

‘De Passage’ is geïnspireerd op een project dat halfweg de jaren ’70 werd opgestart door wijlen Prof. Dr. Steven De Batselier, psycholoog, psychotherapeut en criminoloog aan de KULeuven.

“Passage 144” was een therapeutisch opvanghuis voor mensen die moeite hadden met de al maar toenemende verwachtingen binnen de bestaande structuren en instituten. Prof. De Batselier koos voor de zorg en voor de mens, en was ervan overtuigd dat het met hen veel beter kon gaan mits wat goede wil en wat meer menselijkheid, naast de noodzakelijke kennis en een ruimer mensbeeld.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze manier van werken ook de kinderen en jongeren die wij begeleiden ten goede komt. Opvoeding en onderwijs behoren namelijk tot het geestesleven en streven dus naar weten EN welzijn. Wanneer echter het financieel-economisch denken ook dit beleid gaat bepalen, streven we iets anders na dan de kind-ontwikkeling, en gaat de balans uit evenwicht.

Dat is nu concreet het geval, en dat laat zich voelen …