Kleine Volkshogeschool

Een volkshogeschool organiseert een niet-formeel educatief aanbod voor volwassenen met als doel via vorming vaardigheden en zelfontplooiing te bevorderen.

Inhoudelijk richt de Kleine Volkshogeschool  zich op 2 domeinen in de samenleving:   opvoeding en onderwijs en  spiritualiteit en zingeving .

Daarnaast is er ook een aanbod ateliers en creativiteit .