Mystagogie

Het mystagogisch proces is een omvormingsproces waarbij we ons richten op het transcendente deel van de werkelijkheid. Mystagogie is het gebeuren waarbinnen de werkelijkheid haar betekenis openbaart en een spoor van verandering en omvorming nalaat bij wie het overkomt. We maken als het ware de overgang van het profane naar het sacrale.

De vormingsdelen Mystiek en Mystagogie vormen samen de leergang.  Tijdens het vormingsdeel Mystagogie leggen we de concrete verbinding tussen de geestelijke openbaring en onze persoonlijke levensloop.

Praktische info:

De Leergang Mystiek en Mystagogie richt zich tot iedereen, voorkennis is niet vereist.
Bij interesse kunt u inschrijven via mail of onderstaand formulier.
Intervisies op af te spreken data.

Kostprijs:  € 175 per cursusdeel
Deel I : okt – dec
Deel II: jan – maart
Deel III: april – juni 

Individuele begeleiding op aanvraag.

Nog meer info is te vinden op onze folder.
Neem gerust contact op voor een verkennend gesprek.