Opvoeding en onderwijs

Met ons aanbod richten we ons tot ouders, grootouders en opvoeders, maar ook tot leerkrachten, directies, CLB’s en andere dienstverleningscentra die open staan voor een blik die ruimer gaat dan het huidige aanbod.

Als begeleider verschuiven we onze focus wanneer we ons gaan richten op de ontwikkeling van een kind, eerder dan op het gestelde gedrag. Zo komen we door andere inzichten ook tot andere handelingspatronen, bij de kinderen, maar ook bij onszelf.
Opvoeden is immers in de eerste plaats vaak werken aan jezelf!

Ons aanbod is gevarieerd: