Overzicht

∼ Woensdag 26 februari 2020: Workshop: Kaarsen gieten” 
Tijdens deze workshop worden de basistechnieken van het gieten uitgelegd. Daarna kan je zelf aan de slag: er is keuze tussen verschillende technieken en vormen. Onder begeleiding maak je een grote of meerdere kleine kaarsen. Daarnaast gaan we ook een kaars decoreren op een eenvoudige, verrassende manier.
Foto’s van deze workshop

∼ 28 februari – 6,13,18 maart – 24,25,26 april 2020: Van organisatie naar levend organisme“:
Interne vorming voor de Ronde Tafel – leden van het overlegorgaan – in voorbereiding van de nieuwe initiatieven van volgend werkjaar

∼ Vrijdag 3 april 2020: “Filo-café

∼ Woensdag 8 april 2020: “Crea-namiddag