Persoonlijke begeleiding

De verwijdering tussen het geloofsonderricht van de Kerk en de mensen is dermate groot geworden dat we kunnen spreken van een kloof die stilaan onoverbrugbaar lijkt. Mensen verliezen steeds meer de voeling met de geestelijke keerzijde. Nochtans is de nood aan houvast en zingeving aanwezig en wordt hij groter op bepaalde momenten in het leven.

Steeds meer mensen gaan op zoek naar eigen rituelen en zingeving.  Deze “rites de passage” krijgen veel meer diepgang en betekenis wanneer iemand voeling heeft met zijn eigen spirituele wortels .

Tijdens onze begeleidingen, meestal naar aanleiding van een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven, gaan we op zoek naar concrete aanknopingspunten om de voeling met deze wortels te herstellen.

Een verkennend gesprek kan op eenvoudige aanvraag.