Visie

Teruggrijpend naar de oorsprong wil de Kleine Volkshogeschool, genoemd naar het middeleeuwse Vrijgeweid, in dezelfde geest beroep doen op nog onontgonnen gemeenschapsgrond.

Via vorming, voordrachten en workshops willen we ideeën zaaien en verspreiden,
zodat woman holding mirror against her head in the middle of forestze kunnen groeien en rijpen en op die manier een andere visie, een ander perspectief bieden op de toekomst. Het is maar hoe je er naar kijkt.

In wat we aanbieden gaat het dus altijd in de eerste plaats over het inhoudelijke. We proberen diepgang in te brengen en vooral perspectief en hoop voor de stappen die volgen.

We grijpen, net zoals in het verhaal van de Laeten op het Vrijgeweid, zoveel mogelijk terug naar de oorsprong, omdat die vaak veel zuiverder was, dan wat er ondertussen van geworden is.
Dit geldt bijvoorbeeld voor opvoeding en onderwijs, maar ook voor spiritualiteit en eigenlijk voor de meeste dingen die de mensen ooit in handen kregen.
Mensen hebben nu eenmaal de neiging om af te dwalen.